زیبا ترین دریا...

         دریایی است که هنوز در آن نرانده ایم

زیباترین کودک....

         هنوز شیرخواره است

زیباترین روز ...

         هنوز فرا نرسیده است

و زیباترین سخنی که میخواهم

            با تو گفته باشم...

هنوز بر زبانم نیامده است.........

 

جملات زیبا گیله مرد

 / 15 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دردانه

سلام ملیحه عزیزم ....نازنینم امیدوارم روزهایت سرشار شادمانی و ناب ترین لحظه ها .....نوشته بی نهایت زیبایی رو خوندم عزیزم .... زندگی با خودش زیبایی های ندیده بسیاری داره که ما میتونیم هر روز به امید دیدن شون چشم باز کنیم و توکل به خدا[لبخند][گل]

دردانه

با زندگی قرار بسته ام دریغ ندارم دست هایم را گام هایم پیش ستاره هایی که هر شب خورشیدی که هر صبح در دفترم می نشیند باید رنگ بپاشم نقش زنم دفتر سفید روزهای نیامده را [گل]

ابوالفضل

به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه بدی را پیش بینی نکنیم ، زیرا مشکلات فقط به اندازه ای مهم هستند که ما آنها را مهم می پنداریم .[گل]

حامد

سلام حال همه ی ما خوب است ولی تو باور نکن[گل]