ماه به نیمه رسیده و قرص کامل مهتاب، در تاریکی قیرگون شب خودنمایی می کند. لحظه ها آستین مبارک ترین تولد ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 91 بازدید
زیبا ترین دریا...         دریایی است که هنوز در آن نرانده ایمزیباترین کودک....         هنوز شیرخواره استزیباترین روز ...         هنوز فرا نرسیده ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 98 بازدید
    این روزهـا کسـی، به خـودش زحمـت نمیدهـد یک نفـر را کشـف کنـد !   زیبـایی هـایش را بیـرون بکشـد ...   تلخـی هـایش را ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 142 بازدید
  آرزو دارم نوروزی که پیش رو داری ،آغاز روزهایی باشد که آرزو داری ...   نوروزعزیزانم مبارک      ادامه مطلب
/ 13 نظر / 115 بازدید
   چه تاثیر دلنشینی داشت " غصه نخور ،درست میشود " گفتن های پدر ،  اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی نداشت .    
/ 72 نظر / 90 بازدید

...

                  صلوات که بر تو می فرستم،عطر چهارده شاخه گل محمدی از ذهنم عبور          می کند . تورامی بینم ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 83 بازدید
انتظار                   همیشه      با همیشه در انتظار نیامدنت                     سکوت می کنم و از تو ... . می آیی ؟        نمی دانم اما خوب ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 72 بازدید
اسفند 92
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
19 پست